Механизъм за възстановяване и устойчивост: Твърде малко внимание и финансиране за решения за съхранение на енергия

X