Ревизираният План за възстановяване и устойчивост е отворен за становища

X