Никола Газдов: Адекватен план за преход към нисковъглеродна енергетика би ни осигурил подкрепа за реформи

X