Проведе се първата регионална конференция RE-Source Southeast за снабдяване с възобновяема енергия

X