Преходът към климатично неутрална електроенергийна система – ролята на съоръженията за съхранение на енергия

X