ЕС инвестира над 1 млрд. евро в иновативни проекти за декарбонизиране на икономиката

X