SolarPower Europe: ЕС трябва да увеличи целта си за възобновяема енергия

X