Хората и бизнесът в България могат да спестяват 2 млрд. лева годишно от по-ниски цени на електроенергията

X