Становище относно проекторешение за допълнителни ежемесечни вноски към ФСЕС от производители на електрическа енергия

X