Стартира изследване за влиянието на ВЕИ върху почвите и биоразнообразието

X