Отворено писмо: Европейската енергийна сигурност се нуждае от съхранение на енергия

X