МАЕ: Глобалната заетост в енергийния сектор се повишава, водена от работната сила в чиста енергия

X