Съветът на ЕС постига съгласие по спешни мерки за намаляване на цените на енергията

X