ЕК предлага нов регламент за ускоряване внедряването на възобновяема енергия

X