Вече функционира платформа за набиране на кадри в соларния сектор

X