Възобновяемата енергия получава огромен тласък с оглед стремежа към засилена енергийна сигурност

X