Инсталираните мощности за слънчева енергия в ЕС са нарастнали с почти 50% през 2022 г

X