Премахване на административните препятствия, инвестиции в енергийната мрежа и предвидимост – да са топ 3 приоритета на политиците относно ВЕИ

X