Кога и как ще бъде разрешен въпросът с въглищните централи?

X