Дали България ще успее да реализира ВЕИ потенциала си въпреки тромавите процедури?

X