166 GW плаващ вятърен потенциал на Черно море може да бъде отключен

X