Споразуменията за закупуване на енергия от ВЕИ и системите за съхранение – основни за пазара на електроенергия в ЕС

X