Европейският съвет официално прие REPowerEU – ще бъдат отпуснати 20 млрд. евро за финансиране

X