Парламентът и Съветът на Европа постигнаха временно споразумение по директивата за енергията от възобновяеми източници

X