МЕ сключи споразумения за подкрепа на нови ВЕИ мощности и съхранение на електроенергия

X