Rezolv Energy ще изгражда най-големия соларен парк в България

X