„Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“(второ издание)

септември, 2022

08сеп(сеп 8)09:0009(сеп 9)15:00„Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“(второ издание)

Детайли

Поради големия интерес, обучението огранизирано от Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) в партньорство със списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги и Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе отново на 8-9 септември. Мястото на обучението ще бъде присъствено в в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците след-дипломно обучение за добрите практики при изграждане на фотоволтаични централи и да представи в детайли съдържанието на Ръководството, публикувано от АПСТЕ през юни 2022 г.

>> Вижте повече за първото издание, проведено на 20-21 юли 2022 г. <<

Курсът ще акцентира върху управлението на качеството, както в отделните етапите на проектиране, снабдяване и изграждане, така и по отношение на цялостния процес на развитие на един фотоволтаичен проект – от идея, до строеж и последваща експлоатация и поддръжка на електроцентралата.

Специално внимание ще бъде обърнато на практиките по осигуряване на здраве и безопасност на труда, минимизиране на влиянието върху околната среда и опазване (дори увеличаване) на биоразнообразието във фотоволтаичните паркове. Не на последно място, ще бъдат разгледани подробно ключовите показатели за ефективност на проектите като коефициент на производителност (PR), разполагаемост, договорна рамка, гаранции за изпълнение и други. Отделна лекция ще бъде посветена на фотоволтаични електроцентрали със системи за съхранение на енергия, които са особено актуални в контекста на проектите от българския План за възстановяване и устойчивост.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“, от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и от АПСТЕ, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

виж повече

Организатор

АПСТЕ, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

X