„Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“

юли, 2022

20юлиЦял ден21„Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“

Детайли

На 20-ти и 21-ви юли 2022г.  АПСТЕ, съвместно със Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и списание Utilities организира сертификационен курс, който ще представи 8 лекции с най-добри практики при проектиране, снабдяване и изграждане на фотоволтаични електроцентрали и системи за съхранение на енергия.

Курсът е базиран на „Ръководството за най-добри практики при проектиране, снабдяване и изграждане на фотоволтаични електроцентрали“, което АПСТЕ представи на тазгодишното издание на RE-Source Southeast, но ще включва и практически насоки от опита на български компании – членове на АПСТЕ, както на местния, така и на международния пазар.

Курсът ще акцентира върху управлението на качеството на проекта, както в отделните етапите на проектиране, снабдяване и изграждане, така и  цялостния процес на развитие на един фотоволтаичен проект – от идея, до строеж и последваща експлоатация и поддръжка на електроцентралата. Ще бъде обърнато и специално внимание на практиките по осигуряване на здраве и безопасност на труда, минимизиране на влиянието върху околната среда и опазване (дори увеличаване) на биоразнообразието във фотоволтаичните паркове. Ще бъдат разгледани подробно и ключовите показатели за ефективност на проектите като коефициент на производителност (PR), разполагаемост, договорна рамка, гаранции за изпълнение и други. Специална лекция ще бъде посветена на фотоволтаични електроцентрали със системи за съхранение на енергия, които са особено актуални в контекста на проектите от българския План за възстановяване и устойчивост.

Лектори на курса ще бъдат :

  • Доц. д-р Атанас Георгиев – Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
  • Марияна Янева, Директор Политики, АПСТЕ
  • Калоян Величков, Управляващ партньор, Sunotec
  • Венелин Дойчев, Управляващ партньор, Sunotec
  • Димитър Цеков, Технически директор, Renergy
  • Нели Радулова, юрисконсулт, hec solar
  • Стефана Цекова, Управляващ партньор Schoenherr

Предвидено е и време за дискусия и задаване на въпроси, в което ще могат да се обсъждат конкретни казуси и въпроси, за които може да получите експертното мнение на лекторите.

Събитието е в присъствен формат с осигурен обяд и кафе паузи и изисква заплащане на такса за участие в размер на 198 лв.

Регистрация може да направите тук https://events.utilities.bg/events/pv-training-2022/

виж повече

Организатор

АПСТЕ, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

X