Обучение „Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“ – трето издание

декември, 2022

08дек(дек 8)09:0009(дек 9)15:45Обучение „Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“ - трето издание

Детайли

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците след-дипломно обучение за добрите практики при изграждане на фотоволтаични централи и да представи в детайли съдържанието на Ръководството, публикувано от АПСТЕ през юни 2022 г.

Курсът ще акцентира върху управлението на качеството и риска както в отделните етапите на проектиране, снабдяване и изграждане, така и по отношение на цялостния процес на развитие на един фотоволтаичен проект – от идея до строеж и последваща експлоатация и поддръжка на електроцентралата.

Специално внимание ще бъде обърнато на практиките по осигуряване на здраве и безопасност на труда, цели за устойчиво развитие и минимизиране на влиянието върху околната среда и опазване (дори увеличаване) на биоразнообразието във фотоволтаичните паркове. Банкируемост, структуриране на финансирането и застраховки за фотоволтаични електроцентрали. Не на последно място, ще бъдат разгледани подробно ключовите показатели за ефективност на проектите като коефициент на производителност (PR), разполагаемост, договорна рамка, гаранции за изпълнение и други. Отделна лекция ще бъде посветена на фотоволтаични електроцентрали със системи за съхранение на енергия, които са особено актуални в контекста на проектите от българския Национален план за възстановяване и устойчивост.

За да бъдат постигнати гореописаните цели, ние от сп. „Ютилитис“, от Центъра за образователни услуги на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и от АПСТЕ, разчитаме на лектори, които имат дългогодишен експертен опит и знания в областта.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

виж повече

Организатор

АПСТЕ, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

X