Обучение „Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“ – 4-то издание

март, 2023

30мар(мар 30)09:0031(мар 31)15:45Обучение „Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи“ – 4-то издание

Детайли

Поради големия интерес, обучението огранизирано от Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) в партньорство със списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги и Центъра за образователни услуги (ЦОУ) на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе за 4-ти пореден път на 30-31 март. Мястото на обучението ще бъде присъствено в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Целта на сертификационния курс е да предостави на участниците след-дипломно обучение за добрите практики при изграждане на фотоволтаични централи и да представи в детайли съдържанието на Ръководството за най-добри практики, публикувано от АПСТЕ през юни 2022 г.

Курсът ще акцентира върху управлението на качеството, както в отделните етапи на проектиране, снабдяване и изграждане, така и по отношение на цялостния процес на развитие на един фотоволтаичен проект – от идея, до строеж и последваща експлоатация и поддръжка на електроцентралата.

Специално внимание ще бъде обърнато на практиките по осигуряване на контрол на качеството от техническа гледна точка (due diligence), финансиране, застраховане и банкируемост, цели за устойчиво развитие и минимизиране на влиянието върху околната среда и опазване (дори увеличаване) на биоразнообразието във фотоволтаичните паркове. Не на последно място, ще бъдат разгледани подробно ключовите показатели за ефективност на проектите като коефициент на производителност (PR), разполагаемост, договорна рамка, гаранции за изпълнение и други.

Отделна лекция ще бъде посветена на фотоволтаични електроцентрали със системи за съхранение на енергия, които са особено актуални в контекста на проектите от българския План за възстановяване и устойчивост.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат сертификат от Центъра за образователни услуги (ЦОУ) към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

виж повече

Организатор

АПСТЕ, Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

X