Нашите членове

Членовете на АПСТЕ са компании с различен профил – от проектантски, юридически и консултантски услуги до производство на системи за автономно захранване и съхранение на енергия, или с други думи активни по цялата верига за производство, съхранение и търговия с електроенергия.

ПОЛЗИ

Членството в АПСТЕ ще ви донесе

Осведоменост

Актуална информация за енергийния сектор в България, последни развития в регулаторната рамка и пазара, които засягат технологиите за производство, съхранение и търговия с електроенергия от ВЕИ

Участие

Възможност за участие в работните групи на асоциацията, които са ангажирани с работа по политики и дейности по разширяване на участието и информираността на заинтересованите страни

Бизнес контакти

Бизнес контакти с други членове и партньори на асоциацията

Преференции

Преференциални условия и отстъпки за събития, на които асоциацията е организатор или партньор

Реклама

Популяризиране на бранда на компанията чрез уебстраницата на асоциацията и официални презентации

КАК ДА СТАНА ЧЛЕН?

Кандидатствай

Форма за кандидатстване

Моля, изтеглете формуляра за кандидатстване и попълнете необходимите данни.

Подкрепете кандидатурата си с допълнителна информация (профил на компанията или CV).

Изпратете ни попълнения формуляр и придружаваща информация на info@apste.eu

Членството в АПСТЕ е доброволно. Кандидатът подава писмена молба по образец на info@apste.eu, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Управителният съвет разглежда молбата на първото свое заседание след получаването й. Членството се придобива от датата на решението на управителния съвет за приемане на кандидата и влиза в сила след заплащане на годишен членски внос.

Всички кандидатури се одобряват от Управителния съвет. Ако бъде одобрено, членството влиза в сила след заплащане на годишен членски внос.