Добре Дошли!

Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия - АПСТЕ

АПСТЕ за устойчива и сигурна енергийна система

Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ) е основана от български и международни компании през 2019 г.

Тя се застъпва за въвеждането и разработването на адекватни политики и регулаторна рамка в България, в подкрепа на прехода към устойчива, нисковъглеродна и сигурна енергийна система. 

АПСТЕ подкрепя и насърчава корпоративни договори за закупуване на електроенергия, за да стимулира развитието на нови проекти за ВЕИ в страната, както и технологии за съхранение на енергия и иновативни подходи за търговия със зелена електроенергия.

За нас е от първостепенно значение да създадем оптимални условия за научна и развойна дейност, инвестиции, иновации и растеж на технологии и бизнес модели за производство, пренос, разпределение, съхранение и търговия на възобновяема енергия. Стремим се да изградим местни, регионални и транснационални партньорства за развитие, както и да свързваме членовете чрез конференции, срещи, форуми.

Защо нас?

Енергия от възобновяеми източници

Съхранение на енергия

Търговия с електричество

КОИ СМЕ НИЕ

Нашият Управителен съвет

Екипът на АПСТЕ включва хора с различен професионален път и експертиза, от разработване на проекти, юридически и финансови услуги до енергиен мениджмънт, електроинженерство и проучвания и развитие на технологии с приложение в „зелената енергетика“

Как да стана член на АПСТЕ?