166 GW плаващ вятърен потенциал на Черно море може да бъде отключен

Европейски проект за плаващи вятърни турбини на стойност 23 милиона долара е подкрепен от 16 европейски партньори и ще продължи пет години. Стартирането на проекта  BLOW (Black sea Floating Offshore Wind) е насочено към овладяване на потенциала на плаващата офшорна вятърна енергия на Черно море и ще доведе до разполагането на 5MW плаващ вятърен демонстратор край българския бряг в Черно море.

Дизайнът на плаващата офшорна вятърна турбина е на френската инженерна фирма Eolink, проектиран да намали напреженията на турбината чрез използване на четири стоманени мачти вместо една. Турбината ще бъде проектирана да работи с максимална ефективност в Черно море, като ще бъде адаптирана с по-голям ротор, така че да може да генерира повече енергия в райони със слаб вятър.

Главният търговски директор на Eolink Ален Мори обосновава проекта с Доклада на Световната банка за 2021г., който показва, че има огромен технически потенциал в Югоизточна Европа, със зашеметяващите 166 GW плаваща офшорна енергия само в Черно море, което е еквивалент на пет пъти потреблението на електроенергия от България и Румъния. Очакваната нормализирана цена на енергията (LCOE) от BLOW е 87 €/MWh до 2028 г. и като целта ще е да достигне 50 €/MWh след 2030 г.

С този проект се очаква катализиране на офшорното развитие в региона – Румъния, България и Турция, който вече има текущи офшорни вятърни проекти с фиксирано дъно в Румъния.“

BLOW е сред трите проекта, които ще бъдат отличени от програмата за изследвания и иновации Horizon Europe на Европейската комисия миналата година, всички насочени към решения за устойчива енергия, със споразумение за безвъзмездна помощ, подписано в края на 2022 г.

>> Повече информация четете на www.powerengineeringint.com