АПСТЕ призовава за по-широко участие на системите за съхранение на енергия в европейската „Зелена сделка“

АПСТЕ и още десет индустриални асоциации отправиха съвместен призив до Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, с молба за повече разпоредби относно ролята на системите за съхранение на енергия в пакета „Готови за 55“ в изпълнение на европейската „Зелена сделка“

Пълният текст на писмото е представен по-долу:

На любезното внимание на:
Еврокомисар Франс Тимерманс
Еврокомисар Кадри Симсън
Еврокомисар Марош Шефчович
Еврокомисар Мария Габриел
Френско председателство на Съвета на Европейския съюз
Докладчици от Европейския парламент относно пакета за изпълнение на европейския зелен пакт (сделка)

Брюксел, 3-ти февруари 2022г.

При изготвянето на пакета за осъществяване на европейската „Зелена сделка“ е необходимо да се включат повече разпоредби за системите за дългосрочното съхранение на енергия

Уважаеми Колеги,
Ангажиментът на Европейския съюз да работи за нетни нулеви емисии до 2050 г. е забележително постижение в борбата срещу изменението на климата. За да се постигне въглеродна неутралност до 2050 г., цялото производство на електроенергия трябва да бъде декарбонизирано, тъй като секторите, в които е трудно да се намалят емисиите, не може да се декарбонизира толкова бързо. На практика, това означава, че в енергийната система трябва да бъдат въведени много повече възобновяеми източници, а в същото време да се намали участието на централи на изкопаеми горива в осигуряването на резервни мощности.


Колкото повече нараства делът на възобновяема енергия в енергийния микс, толкова по-гъвкава трябва да бъде цялата настройка на енергийната система и толкова повече има нужда от добавяне на капацитет, преместване на натоварването и/или подобряване на качеството на електроенергията чрез решения за съхранение на енергия. Тъй като електроенергията, идваща от възобновяеми източници, е с непостоянен характер, са необходими решения, за да се гарантира снабдяването с електроенергия и стабилността на мрежата. Следователно, съхранението на енергия има основна роля в прехода към чиста енергия, като гарантира, че повече възобновяема енергия може да бъде въведена в мрежата.


Понастоящем батериите се използват най-вече в приложения за съхранение до 4 часа, за контрол на честотата или подмяна на инсталации с изкопаеми горива. Въпреки това, с повече възобновяеми източници в енергийната система, добавянето на по-продължително съхранение е неизбежно. Проучването „Storage in the Loop“, предприето от Института Фраунхофер и Института по информационни системи и маркетинг, изследва възможността за внедряване на 100% възобновяема енергия в германската земя Баден-Вюртемберг. Проучването идентифицира „несъответствия в производството от възобновяемите източници“, при които за период от един час общото производство на възобновяеми източници е по-малко от 50% от общото натоварване. Резултатите показват големи пикове не само за интервали от 1 до 2 часа, но и за 8- и 10-часови интервали, което от своя страна е индикатор, че решенията за дългосрочно съхранение са от основно значение за постигането на въглеродна неутралитет. Изграждането на съоръжения на по-дългосрочно съхранение също така ще позволи значителни спестявания на инвестиции в електропреносната инфраструктура. Това ще запази цените на електроенергията по-стабилни и по-достъпни за европейските крайни потребители.

Необходимо е инвестициите в енергийна инфраструктура да се насочат към енергийния преход, като капиталът вече се пренасочва от изкопаеми горива към чиста енергия и други решения за климата. Годините до 2030 г. са критични в надпреварата към нетна нула, а дългосрочното съхранение все още е в начален стадий и се нуждае от много по-силна политическа подкрепа и инвестиции Ето защо ние призоваваме за следните разпоредби в пакета за изпълнение на европейския зелен договор:


По-благоприятна правна рамка за широкомащабно внедряване на решения за съхранение на енергия във всички държави-членки на ЕС, което включва:

o Нови източници на приходи за по-продължително съхранение: например приходи от схемата за търговия с емисии или стимули за проекти за възобновяеми източници, да развиват капацитет за самобалансиране и производство по график, като по този начин се насърчават инвестициите в системи за съхранение на енергия.
o По-лесни процедури за издаване на разрешителни.
o Без двойно данъчно облагане или мрежови разходи за съхраняваната енергия.
o Разглеждане на съхранението на енергия като отделен клас активи, заедно с производство, разпределение и пренос и потребление. Определянето на батериите като клас активи и по този начин допускането на пазарна цена за капацитет, за разлика само от пазарна цена само за електроенергия, каквато съществува в Европа, позволи проекти с дълготрайни натриеви серни батерии в Близкия изток да станат финансово осъществими.
o По-дълги договори за ограничаване на финансовия риск и риска от нестабилност на приходите. В ЕС повечето системни оператори преминават към по-кратки срокове на договори, като например еднодневни договори за услуги за балансиране, както изисква чл. 6 от Регламента за електроенергията. Това крие реален риск за бизнес модела на системите за съхранение на енергия, което кара инвеститорите да се съсредоточат върху страни извън ЕС, където срокът на договора е по-дълъг.
o Да се позволи на системите за съхранение на енергия да предоставят всички услуги, които могат да доставят едновременно, със съответното натрупване на приходи от различните услуги. Технологиите за съхранение на енергия имат множество приложения и трябва да извличат приходи от няколко източници на приходи, за да бъдат икономически жизнеспособни.
o Да се преразгледа моделирането на системата на ЕС: настоящият модел PRIMES, използван от Европейската комисия, не разглежда правилно ролята на гъвкавостта и пропуска ефектите в рамките на часовете, частта, в която бързо реагиращите устройства имат огромна добавена стойност.
o Увеличаване на възможностите за финансиране не само за краткосрочно съхранение, но и за решения за дългосрочно съхранение. За момента основното краткосрочно съхранение на енергия, често литиево-йонно, е във фокуса на финансирането. Следователно финансирането трябва да се предлага за всички етапи и трябва да включва:
o Подкрепа за изследвания и развитие.
o Подкрепа за повече демонстрационни проекти.
o Одобрение на проекти за съхранение като важна възможност за зелена инвестиция, включително потенциални разпоредби за екомаркировки на ЕС за проекти за съхранение на енергия.
В САЩ вече виждаме силен тласък за дългосрочно съхранение на енергия и вярваме, че Европа не може да остане назад. Оставаме на ваше разположение, за да отговорим на всички въпроси и да предоставим подкрепа, за да гарантираме, че нашата енергийна система ще постигне въглероден неутралност дори преди 2050 г.
С уважение,

AEPIBAL
AKU-BAT CZ
APSTE
ASEALEN
EASE
ECOS
EnergyIN
European Copper Institute
Flow Batteries Europe
PIME
SBaA