Механизъм за възстановяване и устойчивост: Твърде малко внимание и финансиране за решения за съхранение на енергия

На 18 юни 2021, ЕАSE – Eвропейската асоциация за съхранение на енергия, заедно с още 12 национални асоциации*, между които и Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), изпратиха отворено писмо до Европейската комисия, за да изразят своята загриженост за липсата на внимание и финансиране за технологиите за съхранение на енергия в планoвете за възстановяване и устоичивост, представени от държавите членки на ЕС.

Асоциациите настояват, Европейската комисия да прегледа внимателно националните планове, за да гарантира, че те изпълняват целта от 37% за климатични разходи и да обмисли дали се отделя достатъчно финансиране за решения за съхранение на енергия.

След прегледа на 23-те плана, представени до момента, изглежда, че много от тях не отговарят на климатичните амбиции на Европейския съюз. Твърде малко внимание и финансиране са посветени на сектора за съхранение на енергия. Много държави-членки не споменават за  тези технологии, докато други включват малък брой решения за финансиране, вместо да възприемат технологично неутрален подход.

Като се има предвид значението на съхранението на енергия за постигане на приоритетите на европейската „Зелена сделка“, инвестициите в този сектор следва да бъдат приоритетни за Механизма за възстановяване и устойчивост. В процеса на преразглеждане, от Европейската комисия се изисква да препоръча плановете да включват цели за внедряване на съхранение на енергия. Да се предвиди изрично финансиране за подобни проекти и да се отдели финансиране за въвеждането на нови политики и схеми за подкрепа за чисти енергийни технологии и гъвкави доставки.

„Европейската комисия изчислява, че ще са необходими между 100 и 300 милиарда евро за финансиране на нови системи за съхранение на енергия, така че да отговорят на нуждите от гъвкавост и да осигурят сигурност на доставките в ЕС до 2050 г. Механизмът за възстановяване и устоичивост трябва да допринесе за част от това толкова необходимо финансиране. Ето защо призоваваме Комисията внимателно да прегледа националните планове, които вече са представени, и да даде приоритет на инвестициите в съхранение на енергия “, каза Патрик Клинс, генерален секретар на EASE.

При прегледа на плановете, Европейската комисия трябва да се стреми да повиши нивото на амбиция и да мотивира всички държави-членки на ЕС да се възползват максимално от уникалната възможност, предлагана от Механизма за възстановяване и устойчивост. Секторът за съхранение на енергия е готов да изиграе своята роля за ускоряване на прехода към въглеродно неутрална енергийна система. Той ще продължи да ангажира европейските и национални институции, за да гарантира, че политиките на ЕС за екологично споразумение и възстановяване от COVID-19 могат да помогнат да се разгърне потенциала на технологиите за съхранение на енергия.

*AEPIBAL (Испания), AKU-BAT CZ (Чехия), APSTE (България), ASEALEN (Испания), ATEE (Франция), BVES (Германия), EASE (EС), Elettricità Futura (Италия), ENERGYIN (Португалия), Energy Storage Ireland (Ирландия), Energy Storage NL (Холандия), PIME (Полша), Slovak Battery Alliance (Словакия).

Цялото отворено писмо до Европейската комисия може да свалите тук:

https://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2021/06/2021.06.18_RRF-Energy-Storage_Open-Letter.pdf