RE-Source идва в България и Югоизточна Европа

Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ), Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) и водещия европейки форум за корпоративно използване на възобновяема енергия RE-Source, имат удоволствието да обявят подписания от организациите меморандум за сътрудничество и насърчаване на корпоративното снабдяване с възобновяема енергия в България, и в по-широк аспект в Югоизточна Европа.

Базираните в София АПСТЕ и БГВЕА обединиха сили с членовете-основатели на RE-Source Platform за създаване на регионален хъб за споделяне на знания и добри практики. Целта е да бъде подпомогнато въвеждането на политики за пазарно развитие и бизнес сътрудничество в корпоративното производство на възобновяема енергия в България, като амбицията е инициативата бързо да обхване целия регион на Югоизточна Европа.

Платформата RE-Source е основана в Брюксел през юни 2017 г. като съюз на заинтересовани страни, обединяващ купувачи и доставчици на чиста енергия. Платформата събира ресурси и координира дейности, които поощряват корпоративното снабдяване с възобновяема енергия на национално ниво и в рамките на Европейския съюз.

Зараждащият се регионален център за Югоизточна Европа ще се стреми да предложи бизнес платформа за обмен на знания и информация – както за купувачи, така и за доставчици на възобновяема енергия – и ще работи с институциите за изработването на политики, които да подпомогнат успешната енергийна трансформация на региона чрез реализацията на нови проекти от възобновяема енергия на конкурентни цени.

„Ние от платформата RE-Source сме удовлетворени да си сътрудничим с АПСТЕ и БГВЕА и да промотираме тяхната водеща роля в Югоизточна Европа. Очакваме с нетърпение да работим заедно, за да дадем възможност на пазара за корпоративни договори за изкупуване на енергия да расте и процъфтява – в България и в региона като цяло” заяви Хана Хънт, Директор по въздействието на RE-Source платформата.

Това стратегическо партньорство е ключово за мисията ни да подкрепяме технологии и бизнес модели свързани с производство, пренос, разпределение, съхранение и търговия на възобновяема енергия. Щастливи сме, че успяхме да създадем RE-Source хъб в Югоизточна Европа. Надяваме се още тази есен да организираме първо регионално събитие, което да адресира постоянно увеличаващия се интерес на индустриални компании за закупуване на възобновяема енергия“ заяви Никола Газдов, Председател на Управителния съвет на АПСТЕ.

„БГВЕА се радва да бъде част от стартиращия RE-Source център на Балканите. Ние ценим и очакваме с нетърпение бъдещото сътрудничество с партньори, които споделят нашата визия за развитие на устойчив енергиен сектор, осигуряващ на бизнеса и домакинствата електроенергия на конкурентни цени с нулев въглероден отпечатък“, заяви Миглена Стоилова, Председател на Надзорния съвет на БГВЕА.

Повече за организациите:                           

АПСТЕ е сдружение с нестопанска цел, работещо за изготвяне на политики, изследвания и анализи в подкрепа на развитието и пазарната интеграция на ВЕИ и технологии за съхранение и търговия с електрическа енергия.

За контакт:

Марияна Янева, Директор Политики и Комуникации

mariyana.yaneva@apste.eu

+359 885 277 627

БГВЕА е сдружение с нестопанска цел, осигуряващо подкрепа за вятърната енергия и другите възобновяеми енергийни източници, работещо в посока подобряване на законодателната, регулаторната, политическата и публичната рамка, насърчаващо разпространяването на експертни знания относно използването на вятърната енергия в България.

За контакт:

Габриела Тодорова, Административен директор

gabriela@bgwea.eu

+359 889 20 68 22