Ръководство Chambers Alternative Energy & Power 2022

Ръководството Chambers Alternative Energy & Power 2022 предоставя актуална информация относно правната рамка, регулираща продажбата на енергийни активи, както и производството, преноса и разпределението на електроенергия; и пазарната структура, предлагането и ценообразуването. Ръководството, първоначално публикувано в Chambers and Partners, включва 24 юрисдикции, като в частта, посветена на България, е изготвена от Schoenherr Attorneys at Law, член на АПСТЕ.

Това е четвъртото издание на Глобалното практическо ръководство за алтернативна енергия на Chambers, което беше публикувано за първи път през 2018 г. на фона на трансформиращата се глобална електроенергийната индустрия. Факторите, движещи промяната, когато това ръководство беше публикувано през 2018 г. – изменение на климата, нови технологии, заплахи за сигурността на мрежата, все по-активни потребители на енергия, наред с други – продължават да стимулират промяната и да предизвикват пазарните и регулаторни структури. В допълнение към тях, това издание на Ръководството е подготвено на фона на излизането на света от пандемията COVID-19 и войната в Украйна – глобални събития, които имаха и оказват дълбоко въздействие върху търговията и използването на енергия.

>> Цялото ръководство, може да видите ТУК