Отвориха за кандидатстване програмата за нови слънчеви системи със сторидж за фирми

От 15 февруари Министерството на иновациите и растежа (МИР) отвори за кандидатстване трета процедура по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя е насочена към българските фирми, които искат да изградят свои нови ВЕИ инсталации в комбинация с батерии за локално съхранение на енергия. Общият бюджет на мярката е 200 млн. лв., като срокът за кандидатстване по нея е до 16:30 ч. на 15 май 2023 г.

Мярката е насочена към микро-, малки, средни фирми и дружества с до 3000 служители от различни икономически сектори, като те могат да получат от 75 000 лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.

Съфинансирането е до 50% по линия на ПВУ, като част от условията за кандидатстване са фотоволтаичните системи да са с капацитет до 1 МВп и да са изградени върху сграда или имот, изцяло собственост на кандидата. Токът от тези системи ще може да се използва единствено в рамките на конкретното производство, без да може да бъде продаван, като за балансиране на произведената електроенергия ще допринасят съоръженията за съхранение към тях.

>> Документите се подават електронно през системата ИСУН 2020

>> Повече информация четете на сайта на МИР