Rezolv Energy ще изгражда най-големия соларен парк в България

Независимият производител на енергия от възобновяеми източници с фокус в Централна и Югоизточна Европа и член на АПСТЕ – Rezolv Energy, придоби правата за изграждането и оперирането на фотоволтаична централа с капацитет от 229 MW. Тя ще е кръстена „Св. Георги“ и ще бъде позиционирана на територията на община Силистра в Североизточна България. Строителните дейности ще започнат преди края на тази година и ще приключат по план в началото на 2025 г. Това ще бъде най-голямата фотоволтаична инсталация в България.

“Св. Георги“ ще бъде изградена на територията на летище изведено от експлоатация до гр. Силистра, на площ от 165 хектара. Проектът включва инсталирането на почти 400 хил. фотоволтаични панела с осреднена годишна производствена мощност от 313 GWh, което се равнява приблизително на 13% от всички инсталирани слънчеви мощности в България. 

Централата ще бъде свързана с магистралната 110  kV мрежа с две независими връзки с обща дължина от 6 км. Произведеното електричество ще бъде продавано на търговски и индустриални консуматори с дългосрочни договори.

Проектът ще създаде множество нови работни места във фазата на строителството, еквивалент на 500 души на пълна заетост при довършителните работи, които могат да бъдат изпълнявани от мъже и жени, на полудневна или пълна заетост, както и високоспециализирани роли за квалифицирани инженери. В дългосрочен план централата ще има нужда от поддръжка от средно и висококвалифицирани техници през целия период на 30 годишната й експлоатация.

Централата „Св. Георги“ ще бъде проектирана и изградена според най-високите стандарти за устойчиво и екосъобразно управление (ESG).

Rezolv Energy бе основана през миналата година от Actis, световен лидер в инвестициите в устойчива инфраструктура. Rezolv вече подготвя изграждането на централа с 2GW възобновяема мощност в Румъния, включително 1,044 MW на проекта Dama Solar, който ще се превърне в най-голямата фотоволтаична мощност в Европа.

Алистър Хамънд, оперативен директор в Rezolv Energy, каза за медиите: “Нашият проект се равнява на 13% от общия соларен капацитет, инсталиран в България за тази година и според изчисленията ще произвежда близо 6 GWh електрическа енергия от слънцето до 2030 г. Изключително сме доволни от факта, че проектът „Св. Георги“ ще бъде част от историята на растежа в този регион. Той ще подкрепи усилията на Българската държава да достигне своите цели в областта на възобновяемата енергия и ще спомогне за енергийната независимост на страната. Проектът ще бъде от голямо значение за индустрията и потребителите в цялата страна, защото ще работи на конкурентен принцип, без субсидии, и ще осигури стабилна цена на произвежданата електроенергия от възобновяеми източници.”

Ярослава Корпанеч, партньор и директор за Централна и Източна Европа в Actis, добави: “Rezolv се развива с всяка стъпка и сме щастливи, че можем да финансираме компанията в такъв важен проект. Амбицията на Actis е да има значим принос за енергийния преход в региона, чрез подкрепа за мащабни проекти, които ще бъдат изградени и управлявани според най-високите стандарти за устойчиво развитие. Проектът „Св. Георги“ е точно този тип, който очаквахме, когато решихме да подкрепим Rezolv.”

>> Повече информация за Rezolv Energy и проекта “Св. Георги” можете да намерите тук