АПСТЕ представя Ръководство за най-добри практики при проектиране, снабдяване и изграждане на фотоволтаични електроцентрали

X